onsdag 18 januari 2012

Mönster Fiskar

Jag hittade inget mönster som jag kunde anvä nda mig av då jag bara hade lite av lila vanligt akrylgarn och lite av järbos garn molly lila och rosa (därför stora fisken blev så stor). Så här får ni mönstrena till stora och lilla fisken!

For all coming from ravelry to use or check this pattern out, heres a little translation.
Varv = Rnd
Magisk ring = Magic ring
Fm = Sc
Sm = Slst
2i1 = 2 sc in 1 sc
2->1 = 2 sc to 1 sc
Thats all you need to know to do this pattern :)
And my big fish got so big cause i used a really thick yarn.
It's crocheted in a spiral so just keep on going! Have fun :)
If theres anything you don't really get, just post a comment or email me :)
Liten fisk (Little fish)
Kropp
Varv 1: 6 fm i magisk ring  [6]
Varv 2: 2i1 x6  [12]
Varv 3: (1 fm, 2i1) x6  [18]
Varv 4-5: 1 fm i varje maska  [18] 1 sc in every sc around.
Varv 6: (1fm, 2->1) x6  [12]
Börja stoppa kroppen. Start to fill the body.
Varv 7: 2i1 x6  [6]

Avsluta med sm. Trä tråden genom alla 6 maskor och dra åt hårt. Spara tråd för montering.
FO with an slst. Weave the yarn through all 6 sc's and pull hard. Save a tail for assembly.

Stjärtfena
Varv 1: 6 fm i magisk ring [6]
Varv 2: 2i1 x6 [12]
varv 3: (1 fm, 2i1) x6 [18]
Vik på mitten och virka ihop. Fäst tråd.
Fold on the middle and then crochet it together. Fasten off.

Sy sedan på fenan på kroppen, voila och du har en fisk på ca 4,5 cm x 2,5 cm :)
Just sew the tail to the body and voila, you have a little fish thats about 2" long and 1" tall :)

You may give your finishig product away but please do not sell this pattern. Its a free pattern and i want it to remain free.
Stor fisk (Big fish)Kroppen

Varv 1: 6 fm i magisk ring [6]
Varv 2: 2i1 x6 [12]
Varv 3: (1 fm, 2i1) x6 [18]
Varv 3: (2 fm, 2i1) x6 [24]
Varv 4: (3 fm, 2i1) x6 [30]
Varv 5: (4 fm, 2i1) x6 [36]
Varv 6-9: 1 fm i varje maska [36] 1 sc in every sc around
Varv 10: (4 fm, 2->1) x6 [30]
Varv 11: (3 fm, 2->1) x6 [24]
Varv 12: (2 fm, 2->1) x6 [18]
Varv 13: (1 fm, 2->1) x6 [12]
Börja stoppa kroppen. Start filling the body.
Varv 14: 2->1 x6 [6]

Avsluta med sm. Trä tråden igenom alla maskor och dra åt hårt. Spara tråd för montering.
FO with slst. Weave the yarn through all 6 sc'S and pull hard. Save a tail for assembly.


Stjärtfenan

Varv 1: 6 fm i magisk ring [6]
Varv 2: 2i1 x6 [12]
Varv 3: (1 fm, 2i1) x6 [18]
Varv 4: (2 fm, 2i1) x6 [24]
Varv 5: (3 fm, 2i1) x6 [30]
Varv 6: (4 fm, 2i1) x6 [36]

Vik ihop på mitten och virka ihop. Fäst tråd.
Fold in the middle and crochet it together. Fasten off.

Och voila, så har du en stor fisk :)
And voila, you have a big fish :)
You may give your finishig product away but please do not sell this pattern. Its a free pattern and i want it to remain free.

Då har min kusin hittills en bläckfisk, en liten fisk och en stor fisk :)
Nu ska jag spela lite God of War och sen sova :) Hoppas ni hade en trevlig virkstund :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar